close
loading

 

Historia Koła Łowieckiego nr 6 „JELEŃ” w Rychtalu

 

W roku 1953 w wyniku reorganizacji istniejącego od 1949r Laskowskiego Koła Łowieckiego a także inicjatywy Kolegów Stanisława Walczaka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Państwowego Rychtal, Edwarda Rzesosia – leśniczego Leśnictwa Smardze i Józefa Szczepaniaka – leśniczego Leśnictwa Marianka powstaje Koło Łowieckie  nr 160 „Jeleń” w Rychtalu z siedzibą w Zgorzelcu. Gospodarowanie Koło rozpoczyna na dwóch obwodach łowieckich nr 434 i 429 o łącznej powierzchni 11900ha w tym 2455ha terenów leśnych. 

W początkowym okresie działalności Koła obowiązki Prezesa pełni Kol. Stanisław Walczak, następnie powołany zostaje zarząd w składzie:

- Kol. Edward Rzesoś – prezes

- Kol. Józef Szczepaniak – łowczy

- Kol. Ludwig Kujawiak – skarbnik

- Kol. Stefan Kuśmierek – sekretarz

W tym czasie Koło liczy 17-stu członków z czego 15-stu jest pracownikami Nadleśnictwa Państwowego Rychtal.

 Lata 1954-1960

Do Koła wstępują Koledzy: Hieronim Ruda, Czesław Bąk, Feliks Paluch, Franciszek Wojciechowski, Józef Ziętkowski, Antoni Szulc (1954), Franciszek Stefanowski (1955), Klemens Brzeziński (1956), Koleżanka Maria Cygankiewicz, Kolega Stanisław Skrzypczak (1959), Bolesław Kubis, Jerzy Kocańda (1960)

Odchodzą z Koła Koledzy: Wacław Rozmarynowski, Stanisław Walczak (1955), Franciszek Stefanowski, Roman Boratyński (1959),

W roku 1956 do Krainy Wiecznych Łowów odchodzi Kolega Ludwig Kujawiak – skarbnik Koła. Na Jego miejsce wybrany zostaje Kolega Franciszek Wojciechowski

Rok 1959 to zmiany w Zarządzie Koła. Prezesem zostaje Kolega Hieronim Ruda, Kolega Antoni Szulc zostaje łowczym, Kolega Mieczysław Ober wybrany zostaje na sekretarza a Kolega Franciszek Wojciechowski na skarbnika Koła.

W roku 1960 następuje zmiana w Zarządzie Koła, nowym sekretarzem zostaje Zdzisław Michalak.

Lata 1961-1970

Do Koła wstępują Koledzy: Henryk Puchała (1961), Konrad Zwiernik (1963), Bolesław Jurga (1964), Cezary Słowikowski (1967), Alfons Polzin, Piotr Kijak (1969)

Odchodzą z Koła Koledzy: Edmund Froń (1964), Franciszek Wojciechowski (1970)

W roku 1961 Łowczym Koła zostaje Kolega Feliks Paluch a Koleżanka Maria Cygankiewicz powołana zostaje na funkcję skarbnika. W roku 1962 następuje zmiana w zarządzie nowym łowczym zostaje Stanisław Skrzypczak. Kolejne zmiany w zarządzie rok 1964 sekretarzem zostaje Kol. Mieczysław Ober, rok 1965 prezesem zostaje Kol. Klemens Brzeziński ,rok 1966 skarbnikiem zostaje Kol. Henryk Puchała. Rok 1967 to zarząd w składzie Prezes Kol. Jerzy Kocańda, Łowczy Kol. Klemens Brzeziński, Sekretarz Mieczysław Szubartowicz, Skarbnik Henryk Puchała, w roku 1970 Skarbnikiem Koła zostaje Kol. Józef Ziętkowski

Lata 1971-1980

Do Koła wstępują Koledzy: Franciszek Hofbauer, Stanisław Skrzypczak (1971), Bronisław Dereń, Jerzy Nowak (1972), Wiktor Nowakowski, Zygmunt Seredziński, Zbigniew Mońka (1973), Stanisław Jarząb, Piotr Brzeziński, Bolesław Nolbert, Tadeusz Tomalik (1977), Eugeniusz Gawlik (1978), Tadeusz Sikora, Stanisław Burkiewicz (1979),

Odchodzą z Koła Koledzy: Jerzy Kocańda (1972), Jan Idczak (1974), Piotr Kijak (1975), Piotr Małolepszy, Bronisław Dereń (1980)

W roku 1976 Do Krainy Wiecznych łowów odszedł Kolega Jan Graczyk – członek Koła od chwili jego założenia

Na Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ w roku 1972 nasze koło reprezentowane jest przez Koleżankę Marię Cygankiewicz. W tym samym roku Kolega Hieronim Ruda zostaje wybrany Łowczym Powiatowym na powiat Kępno.

I Jesienne Konkursy Psów Gończych „Polskich Ogarów” im. Ppłk Piotra Kartawika to pierwszy po drugiej wojnie światowej konkurs ogarów polskich, który odbył się na terenie naszego Koła. Kolega Bolesław Kubis opracował plan i prowadził polowania w trakcie Konkursu Ogarów Polskich.

W skład Zarządu w roku 1974 wchodzą: Prezes Maria Cygankiewicz, Łowczy Klemens Brzeziński, Sekretarz Czesław Bąk, Skarbnik Józef Ziętkowski. W roku 1977 sekretarzem zostaje Kol. Zbigniew Mońka. Kolejna zmiana w zarządzie w 1978 roku Łowczym zostaje Kol. Mieczysław Szubartowicz

Rok 1978 to 25-lecie Koła Łowieckiego Nr 160 „Jeleń” w Rychtalu. Przy tej okazji za pracę na rzecz rozwoju PZŁ wyróżnieni zostali Koledzy: Piotr Małolepszy, Feliks Paluch, Alojzy Zuzel, Wiktor Nowakowski, Jerzy Nowak, Zbigniew Mońka, Kłobus - sympatyk łowiectwa. Pamiątkowe dyplomy wręczył przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Łowieckiej Kol. Bolesław Cybulski.

Lata 1981-1990

Do Koła wstępują Koledzy: Wacław Kowalski (1981), Jan Jarosik, Krzysztof Dera, Janusz Stanisławek (1982), Sławomir Bąk, Jan Grzesiak, Marek Ober, Janusz Ruda (1983), Henryk Jerzyk, Jan Usarek, Krzysztof Zawada (1986), Jan Świerblewski (1988), Leszek Chwołka (1989), Jerzy Grzesiak (1990)

Odchodzą z Koła Koledzy: Stanisław Burkietowicz (1981), Alfons Polzin (1988)

Do Krainy Wiecznych Łowów odchodzą Kol. Mieczysław Ober (1982), Cezary Słowikowski (1984), Klemens Brzeziński (1985), Konrad Zwiernik (1986),

W skład Zarządu wchodzą: Prezes Kol. Czesław Bąk, Łowczy Kol. Klemens Brzeziński, Sekretarz Kol. Mieczysław Ober, Kol. Tadeusz Tomalik w roku 1982 sekretarzem zostaje Kol. Krzysztof Dera

Rok 1983 to zmiana numeracji Koła z numeru „160” na „6"

W roku 1985 mamy Zarząd w składzie Koleżanka Maria Cygankiewicz – Prezes, Kol. Mieczysław Szubartowicz – Łowczy, Kol. Krzysztof Dera – Sekretarz, Kol. Alojzy Zuzel – Skarbnik. W roku 1990 Sekretarzem Koła jest Wiktor Nowakowski.

Lata 1991-2000

Rok 1993 to Jubileusz 40 – lecia Koła Łowieckiego nr 6 „Jeleń” w Rychtalu

Do Koła wstępują Koledzy: Karol Sówka (1991), Karol Lis, Tadeusz Szpunar (1992), Stanisław Zamojski, Wojciech Szmyra (1993), Robert Zwiernik (1994), Maciej Kłobus, Ryszard Broda, Jarosław Jarząb (1997), Zenon Dziergwa, Arkadiusz Puchała, Jerzy Borowski (1998), Bogdan Rachuciński, Dariusz Gawlik, Rafał Sikora, Maciej Hojeński, Stanisław Mucha, Krystyna Ruda-Ertel, Magdalena Gawlik (1999), Józef Nowak (2000)

Odchodzi z Koła Kolega Jan Jarosik (2000)

Do Krainy Wiecznych Łowów odeszli: Czesław Bąk (1992), Wacław Kowalski (1993), Feliks Paluch (1994), Mieczysław Szubartowicz (1995), Tadeusz Sikora, Alojzy Zuzel (1998)

Rok 1993 to Jubileusz 40 – lecia Koła Łowieckiego nr 6 „Jeleń” w Rychtalu. Z tej okazji zorganizowane zostało uroczyste polowanie Hubertowskie po którym bawiono się do „białego rana” w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Laskach

W skład Zarządu w roku 1993 wchodzą Koledzy: Krzysztof Zawada – Prezes, Eugeniusz Gawlik – Łowczy, Wiktor Nowakowski – Sekretarz, Alojzy Zuzel – Skarbnik

10 października 1996 Koło stało się posiadaczem działki o pow. 1500 m kw. przeznaczonej pod budowę Sadyby Myśliwskiej.

W I Wojewódzkim Przeglądzie Kronik Kół Łowieckich otrzymaliśmy wyróżnienie działo się to 16.08.1998r

W roku 1998 obchodziliśmy 45 rocznicę istnienia Naszego Koła.

W dniu 03.11.1998 roku  Koleżanka Maria Cygankiewicz została odznaczona Medalem Św. Huberta

Zarząd w roku 2000 Prezes Kol. Wiktor Nowakowski, Łowczy Kol. Eugeniusz Gawlik, Skarbnik Kol. Hieronim Ruda, Sekretarz Kol. Marek Ober

Lata 2001-2010

Do Koła wstępują Koledzy: Paweł Dera, Jarosław Piasecki (2002), Roman Granos, Łukasz Bystry, Sylwester Maryniak, Jacek Mierzwiak (2003), Koleżanka Aldona Nowojska, Kolega Roman Maryniak, Kamil Jeż, Piotr Gos, Edward Sadowski (2006), Grzegorz Kokot, Tomasz Majda, Robert Ptak (2007), Andrzej Karwan (2010)

Odeszli z Koła Koledzy: Stanisław Leszczyński, Piotr Brzeziński

Do Krainy Wiecznych Łowów odeszli Koledzy: Stanisław Zamojski (2006)

20 stycznia 2001 w Kościele Parafialnym  w Krzyżownikach został uroczyście poświęcony sztandar Koła Łowieckiego nr 6 „Jeleń” w Rychtalu. Po mszy św. z tej okazji bawiono się na Balu Myśliwskim na Zamku w Laskach.

W 2002 roku powstaje woliera do odchowu 250-300 szt. bażantów.

W roku 2003 Koło obchodziło uroczyście 50-tą rocznicę działalności. Bal myśliwski z tej okazji odbył się 31 października w restauracji Plon w Bralinie. W uroczystościach wziął udział Andrzej Cierniewski – prezes zaprzyjaźnionego KŁ „Zalesie” z Ostrowa Wlkp. z zespołem. Uczestnicy obchodów mieli również okazję zapoznać się z programem artystycznym przedstawionym przez młodzież szkolną z Bralina.

Nie mniej uroczyste obchody miały miejsce  w 2008r podczas Jubileuszu 55-lecia.

W 2009 roku byliśmy współfundatorami obrazu Św. Huberta dla Sanktuarium na Pólku

W roku 2010 Kol. Rafał Sikora zdobył I miejsce na Mistrzostwach Okręgu Kaliskiego, oraz uzyskał Klasę Mistrzowską na Mistrzostwach Polski PZŁ w Klasie Powszechnej.

Lata 2011-do dzisiaj

W skład Zarządu wchodzą Koledzy: Wiktor Nowakowski – Prezes, Eugeniusz Gawlik – Łowczy, Hieronim Ruda – Skarbnik, Maciej Kłobus – Sekretarz, Koleżanka Krystyna Ruda – Ertel - Członek Zarządu

Do Koła wstępują Koledzy: Andrzej Kossek, Franciszek Siwa, Kamil Broda, Dominik Nolbert, Paweł Krupka, Przemysław Głąb, Tomasz Szpryngiel, Marcin Pichlak i Andrzej Pichlak (2011), Hubert Zawada, Jarosław Majda (2012)

Odeszli z Koła Koledzy: Leszek Chwołka, Jacek Mierzwiak (2011), Jan Grzesiak, Krzysztof Dera, Paweł Dera, Jerzy Grzesiak (2012)

Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł wieloletni Łowczy Naszego Koła Kol. Eugeniusz Gawlik (2012). W roku 2014 odeszła z Naszego grona Koleżanka Maria Cygankiewicz.

W dniu 18.05.2013r  na WZ Członków urzędujący Zarząd zrezygnował z pełnionych funkcji i wybrany został nowy Zarząd w składzie: Kol. Janusz Stanisławek – Prezes, Kol. Maciej Kłobus – Łowczy, Kol. Zenon Dziergwa – Skarbnik, Kol. Rafał Sikora – Sekretarz, Kol. Jarosław Piasecki Podłowczy.

Rok 2013 to Jubileusz 60-lecia  Naszego Koła jak zwykle uczczony uroczystym Balem Myśliwskim.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT Z ZARZĄDEM KOŁA

adres email: jelenrychtal@gmail.com

Prezes: Dariusz Hordyjewicz tel. 506-138-369

Łowczy: Maciej Kłobus tel. 603-789-899

Sekretarz: Rafał Sikora tel. 606-776-651

Skarbnik: Magdalena Bystra-Gawlik tel. 607-706-623